Specifieke kenmerken

Specifieke kenmerken


Fouten maken mag. Er is geen prestatiedruk.

Tempo is niet belangrijk. Elk kind werkt op zijn eigen tempo.

Deze kenmerken zijn heel belangrijk bij kinderen met dyslexie, dyspraxie,...