Methode

Methode


Typ-10 is een leermethode die bestaat uit 10 lessen. Tijdens de eerste 5 lessen worden alle letters aangeleerd. Bij deze cursus worden alle letters ontleed aan de hand van verschillende leerkanalen:


Visueel (aan de hand van prenten)

Auditief

Tactiel (de eerste 5 lessen wordt er gewerkt met een toetsenbord)

Geheugen

Voorstellingsvermogen


Vanaf les 6 wordt er echt met een laptop gewerkt. In deze lessen worden de overige toetsen aangeleerd en wordt het typen verder geautomatiseerd.