aanmelding

Aanmelding


  1. U meldt zich telefonisch of via e-mail aan bij de praktijk.
  2. Hierna neemt u contact op met een geneesheerspecialist om een voorschrift te vragen voor een logopedisch aanvangsbilan (onderzoek+verslag).
  3. Op de praktijk wordt er een intakegesprek gehouden en een logopedisch onderzoek uitgevoerd. Nadien volgt er een adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken. Indien geadviseerd wordt om therapie op te starten dient u opnieuw een afspraak te maken met de geneesheerspecialist die u dan een voorschrift voor de behandelingen zal bezorgen waardoor u terugbetaling voor de therapiebeurten kan verkrijgen bij uw mutualiteit. Alle documenten worden vervolgens naar uw mutualiteit verstuurd. Enige tijd later ontvangt u het besluit van de adviserend-geneesheer van uw mutualiteit.
  4. Er kan met de therapie gestart worden. De ouders mogen vrijblijvend de therapie bijwonen. Indien ze dit niet wensen, wordt er in de laatste 5 minuten van de therapie kort samengevat wat er tijdens de sessie werd geoefend. Het is belangrijk om op een eenduidige wijze de patiënt te helpen. Daarom zijn er ook overlegmomenten op school om zo met het CLB, de leerkracht en de zorgcoördinator goede afspraken te maken.