Leerstoornissen

LeerstoornissenWe kunnen een onderscheid maken tussen leerproblemen en leerstroornissen


Leerproblemen

We spreken over een leerprobleem bij kinderen die moeilijkheden hebben om de leerstof zelfstandig te verwerken. Leerproblemen zijn niet hardnekkig. Ze zijn van voorbijgaande aard. De nodige begeleiding kan daarom snel verandering brengen. Meestal gaat het om kinderen die tijdelijk wat minder presteren op school, vaak door externe factoren.Leerstoornissen

We spreken over een leerstoornis als het probleem persisterend en specifiek is. Tot deze groep behoren dyslexie en dyscalculie. Elk van de verschillende aandoeningen zijn vaak het gevolg van eenzelfde basisprobleem, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Dit heeft tot gevolg dat het kind een aantal vaardigheden niet vlot beheerst.