Terugbetaling

Terugbetaling


Als logopediste ben ik geconventioneerd. Dat wil zeggen dat ik de tarieven hanteer die wettelijk vastgelegd zijn door het RIZIV. In onderstaande tabel kunt u de tarieven aflezen die gelden vanaf 1 april 2022:

.

Verstrekking

Honoraria

Tegemoetkoming

Remgeld

Aanvangsbilan (per 30 minuten)

40,54€

25,66€

14,88€

Evolutiebilan

66,80€

36,27€

30,53

Therapie van 30 minuten

33,40€

22,83€

10,57€

Therapie van 60 minuten

67,07€

45,89€

21,18€

Deze tarieven gelden enkel voor stoornissen die in de nomenclatuur opgenomen werden. Stoornissen zoals articulatiestoornissen worden niet terugbetaald aan het wettelijk tarief. Veel mutualiteiten geven hiervoor wel een terugbetaling via aanvullende verzekering