Articulatiestoornissen

ArticulatiestoornissenKinderen leren op jonge leeftijd hoe ze klanken moeten uitspreken. Het is dus heel normaal dat zij daar soms problemen mee hebben. We spreken echter van articulatieproblemen wanneer de spraak achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het kan zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. Veel voorkomende articulatieproblemen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de /r/.