Taalstoornissen

TaalstoornissenHierbij is het belangrijk om weten dat we een onderscheid maken tussen vertraagde en gestoorde taalontwikkeling.


Vertraagde taalontwikkeling

Bij een vertraagde taalontwikkeling vertoont het kind een gelijkmatige achterstand op zowel het taalbegrip als de taalproductie.

Het taalniveau komt overeen met dat van een jonger kind.


Gestoorde taalontwikkeling

Bij een gestoorde taalontwikkeling verloopt de ontwikkeling van taalbegrip en/of taalporductie niet alleen trager maar ook afwijkend, ondanks een normale ontwikkeling van andere domeinen (gehoor, zicht, IQ, motoriek, sociaal-emotioneel) en voldoende taalaanbod.


Bent u bezorgd over de taalontwikkeling van uw kind, doe dan alvast de SNEL-test .

Taaltips:

Berisp kinderen niet wanneer ze fouten maken.

Herhaal de uiting van je kind en bied in je herhaling het juiste model aan.

Praat spontaan en natuurlijk over wat het kind doet en beleeft.

Gebruik een rijke en gevarieerde taal.

Spreek in korte, maar volledige zinnen en praat rustig.

Leg de nadruk op kernwoorden.

Volg actief op of je kind begrijpt wat je zegt.

Maak nieuwe taal zichtbaar en tastbaar door je woorden visueel te ondersteunen met behulp van prenten, gebaren, voorwerpen en aanwijzen.